Необходими данни за пластмасова шприцформа

2024-02-18
При проектирането на пластмасова шприцформа има няколко ключови данни, които са необходими, за да се осигури успешен и ефективен производствен процес. Някои от основните данни за проектиране на пластмасови форми за шприцване включват: 1. Данни за дизайна на частта: Това включва подробни чертежи или CAD модели на частта, която ще се произвежда, включително размери, допуски, спецификации на материала, изисквания за повърхностно покритие и всякаква друга подходяща информация. 2. Избор на материал: Типът пластмасов материал, който ще се използва за процеса на леене под налягане, е от решаващо значение. Факторите, които трябва да се вземат предвид, включват свойствата на материала (като здравина, гъвкавост, устойчивост на топлина), цена и съвместимост с предвиденото приложение. 3. Местоположение и тип на портата: Портата е точката, където разтопената пластмаса навлиза в кухината на формата. Местоположението и типът на вратата (напр. ръбна врата, тунелна врата, литникова врата) са критични фактори, които могат да повлияят на качеството на детайла, времето на цикъла и поддръжката на инструмента. 4. Оформление на кухината на матрицата: Броят на кухините в матрицата, местоположението на разделителната линия, ъглите на наклона и други характеристики на дизайна трябва да бъдат внимателно обмислени, за да се гарантира правилното пълнене, охлаждане и изхвърляне на частите. 5. Дизайн на охладителната система: Ефективното охлаждане е от съществено значение за постигане на висококачествени части с минимално време за цикъл. Дизайнът на формата трябва да включва добре планирана система за охлаждане със стратегически разположени охлаждащи канали, за да се осигури равномерно разпределение на температурата. 6. Система за изхвърляне: Системата за изхвърляне е отговорна за отстраняването на формованите части от кухината на формата. Правилният дизайн на системата за изхвърляне, включително изхвърлящи щифтове, изхвърлящи ръкави и повдигачи, е от решаващо значение за предотвратяване на повреда на части и осигуряване на плавно изхвърляне. 7. Вентилация: Адекватната вентилация е от съществено значение, за да може въздухът и газовете да излязат от кухината на формата по време на процеса на инжектиране. Недостатъчното вентилиране може да доведе до дефекти като изгаряне, газови капани или къси изстрели. 8. Избор на стоманена форма: Изборът на стоманена форма зависи от фактори като очакван производствен обем, сложност на частта, тип материал и желан живот на матрицата. Обичайните формовъчни стомани включват P20, H13 и неръждаема стомана. 9. Изисквания за покритие на повърхността: Желаното покритие на повърхността на формованите части ще повлияе на избора на стоманена форма, изискванията за полиране и всякакви текстури или детайли за гравиране. 10. Обем на производство и време на цикъл: Разбирането на очаквания обем на производство и необходимото време на цикъл е от решаващо значение за оптимизиране на дизайна на формата за рентабилност и ефикасност. Предоставяйки тези съществени данни на дизайнера или производителя на вашата форма, вие можете да гарантирате, че пластмасовата шприцформа е проектирана и изработена така, че да отговаря на вашите специфични изисквания и постоянно да произвежда висококачествени части.