Контрол на качеството

ea0a47c7ef2c0d00b79c49f3224cbff1_1-150Q3112Q5912.jpg


Качеството е живот на DERCO . В управлението на качеството, високо внимание, пълно участие и винаги постигане на удовлетвореност на клиентите като крайна цел на услугата.

Чрез провеждането на различни курсове за практическо обучение и обучение, компанията гарантира, че всеки един персонал поддържа силно чувство за качество. Целият процес на проектиране, машинна обработка и обслужване се провежда от работната етика на"качеството е на първо място с ефективно управление и непрекъснато усъвършенстване". добре обучен опитен персонал, усъвършенствано оборудване за инспекция, заедно с внимателна процедура за управление на проекти и система за отговорност, за да се гарантира, че целият процес на инструментална екипировка от проектирането до машинната обработка е под контрол.